• Profesyonel Çözümler


HİZMETLER
– Bakım Yönetim Sistemi Kurmak ve Etkinliğini İzlemek
– Kritik Yedek Parça Analizi
– Yardımcı İşletmeler İçin İşletme Sürekliliği Risk Analizi

UYGULAMA TECRÜBESİ
– Brisa Bakım Yönetim Sistemini bir Japon danışman ile birlikte kurulumu
– BOYS Yazılımı ile Bakım Yönetim Sistemi Kurulumu
– Bakım Verilerini Bakım Yönetim Yazılımının İşleyeceği Formata Dönüştürülmesi

 

ÖRNEK MODEL
Konu başlıkları müşteri ihtiyaçlarına göre değişkenlik göstermekle birlikte aşağıda yer almaktadır.
Firma yetkilileri ile yapılan hazırlık toplantıları ve saha incelemelerinde bu konular ve varsa ilave konularda mevcut durum ve beklentiler görüşülmektedir. Proje planı hazırlamak üzere varsa firmanın hazırladığı şartname üzerinden gidilmekte yoksa, proje koordinatörü, projede görev alacak kişiler ve sorumlulukları, ilerleme toplantı sistematiği, raporlama sistematiği, danışmanlık gün sayış, iş planı vs konular karşılıklı görüşülerek bir proje planı hazırlanıp yönetimin onayına sunulmaktadır. Proje Uygulama ve İzleme olarak iki dönemde tamamlanmaktadır.
İlgili konu başlıklarında danışman tarafında hazırlanan örnek uygulamalar ilgili toplantılarda yönetimin onayına sunulur. Kabul edilen uygulamanın hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması firma elemanları tarafından yapılır. 

KONU DETAY ÇALIŞMA
Politika Hedef Politika Bakım Politikası’nın oluşturulması
Hedefler Bakım Hedefleri’nin belirlenmesi (Performans Kriterleri)
İş Güvenliği Eğitim Bakımda İş Güvenliği eğitimi
Tehlikeyi Tanıma Tehlikeyi Fark Etme Eğitimi (model)
Eğitim Makine Emniyeti tanıtım ve uygulama eğitimi
Saha Denetimi Model Makinada Risk Analizi
Bakım Aletleri Bakımda kullanılan el aletlerinin periyodik denetimi
5S Eğitim 5S tanıtım eğitimi
Atelye Bakım atelyelerinde 5S sisteminin yerleştirilmesi için model çalışma
Yedek Parça Ambarı Yedek parça ambarlarında 5S sisteminin yerleştirilmesi için model çalışma
Ofis Bakım Ofislerinde 5S sisteminin yerleştirilmesi için model çalışma
Planlı Bakım Organizasyon PM için gereken Bakım Organizasyonunun  önerilmesi
Rutin Bakım Günlük rutin bakımlar ve takip sisteminin belirlenmesi
Periyodik Bakım Periyodik Bakım plan, talimat, uygulama ve takip sistematiğinin gözden geçirilmesi ve varsa gereken iyileştirmelerin önerilmesi
Kestirimci Bakım Uygulanabilecek Kestirimci Bakım yöntemlerinin ve sistematiğinin belirlenmesi
Arızı Bakım Arıza verilerinin analiz edilebilecek şekilde toplanması için sistematik oluşturulması
Arıza iş emri sisteminin incelenmesi ve varsa iyileştirme önerisinde bulunmak
Arızı Bakım takip grafikleri
Kök Neden analiz konusunda eğitim ve örnek çalışma
Yedek Parça Kritik yedek parça çalışmasına rehberlik edilmesi (süreç risklerini sorgulayarak)
Yedek parça sipariş, teslim alma, depolama, teslim etme , raporlama, sayım, güvenlik, emniyet  vs yönlerden inceleme ve varsa iyileştirme önerilerinde bulunma.
Bakım Yönetim Yazılımı Bakım verilerinin bilgisayarla takip edilebilir olması için gereken iyileştirmeleri tespit etmek ve önermek
Bakım Talimatları Örnek Bakım İş güvenliği talimatları hazırlamak
Bakım dokümanları için yönetim sistemi oluşturmak
Sürekli İyileştirme Takım Olma Eğitimi Bakımı iyileştirme için teknik ekiplerin takım olmalarını sağlayıcı eğitimler vermek
Örnek Kaizen Örnek kaizen çalışması
Eğitim – Öğretim TPM Tanıtım Eğitimi TPM tanıtım eğitimi
Seviye Tespiti Bilgi beceri matrisinin oluşturulması
Eğitim Planı Teknik eğitimlerin planlanma sistematiğinin oluşturulması
Çapraz Eğitim Çapraz eğitim planının varlığının sorgulanması
Tek Nokta Dersi Örnek tek nokta dersleri ve eğitim sistematiği oluşturmak
Enerji Yönetimi Sistem Enerji Yönetim sistemi oluşturmak
Eğitim Enerji Verimliliği Artırma Teknikleri Eğitimi
Uygulama Örnek Enerji Verimliliği Artırma Projesi
Raporlama-Takip OEE Model Makine Genel Verimliliği (OEE) hesabı, Fabrika OEE hesap yaklaşımının belirlenmesi
Model makine veri toplama sistemi
Maliyet Bakım bütçesi ve takibi için sistematik önermek
İzleme Panoları Panolar ve Takip grafikleri
Saha Denetimi 5S, TPM, Makine Emniyeti, Enerji konularında her seviyeden katılım ile saha denetimleri gerçekleştirmek
Periyodik saha denetimi anlayışının yerleştirilmesi
Aylık Sunum Aylık sunum anlayışının yerleştirilmesi
Toplantı Periyodik takip toplantılarının yerleştirilmesi

 

 

DEMIRKAN Mühendislik


Sosyal Medya


İletişim Bilgileri


  • Adres : Hürriyet Cad. No:244-2, 41030,Başiskele / KOCAELI
  • Telefon : 0 532 773 67 23
  • Telefon : 0 262 342 39 36
  • E-Posta : info@ismaildemirkan.com